Thông tin mô tả

Giá

Ví dụ: Tháng
Ví dụ: Chỉ từ

Hình ảnh

Số lượng ảnh tối đa theo các loại tin: VIP Đặc biệt - 24 ảnh, VIP1 - 20 ảnh, VIP2 & VIP 3 - 18 ảnh, VIP Ưu đãi - 16 ảnh, Tin thưởng - 8 ảnh. Mỗi ảnh tối đa 2MB Tin rao có ảnh sẽ được xem nhiều hơn gấp 10 lần và được nhiều người gọi gấp 5 lần so với tin rao không có ảnh. Hãy đăng ảnh để được giao dịch nhanh chóng!

Bấm vào biểu tượng ngôi sao để chọn ảnh bìa.

Video

Ví dụ: https://www.youtube.com/watch?v=49d3Gn41IaA

Chi tiết

Chỉ các chữ số
Chỉ các chữ số
Chỉ các chữ số
Chỉ các chữ số
Ví dụ: Sq Ft
Chỉ các chữ số
For example: Sq Ft
Chỉ các chữ số
Ví dụ: 50m2
Ví dụ: DNVD-01
Chỉ các chữ số

Các chi tiết khác

Đặc điểm

Vị trí

Bản đồ

360° Virtual Tour

Bản vẽ

thumb
Select Image Minimum size 800 x 600 px

Sub listings

Only digits

Thông tin liên lạc

What information do you want to display in agent data container?

Ghi chú riêng

Bạn đã có tài khoản chưa?

Hủy