Sở hữu 0,1% cổ phần GVR có thể ứng cử làm thành viên HĐQT

Sở hữu 0,1% cổ phần GVR có thể ứng cử làm thành viên HĐQT

Sở hữu 0,1% cổ phần GVR có thể ứng cử làm thành viên HĐQT.

Cuối tháng 2, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ( HoSE: GVR ) đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn. Việc thay đổi này diễn ra ngay trước kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 29/4 tới.

Điều lệ mới có một số điểm đáng chú ý và khác biệt. Theo đó cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 0,1% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử 1 ứng viên vào vị trí thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, kiến nghị nội dung của cuộc họp ĐHĐCĐ. Đồng thời, Điều lệ mới cũng bỏ quy định về thời hạn nắm giữ cổ phần liên tục ít nhất trong 6 tháng.

Theo Điều lệ cũ, tỷ lệ đề cử và ứng cử tương ứng là 5%. Luật Doanh nghiệp Việt Nam cũng quy định tỷ lệ đề cử người vào HĐQT là 10% được nắm giữ liên tục ít nhất 6 tháng hoặc một tỷ lệ nhỏ hơn theo Điều lệ công ty. Tuy nhiên con số 0,1% trên là rất khác biệt so với hầu hết các doanh nghiệp đã được đại chúng hóa thường ở tỷ lệ 5%.

Một thay đổi quan trọng khác là số lượng thành viên HĐQT được nâng từ 7 lên 9 người, trong đó 1/3 là thành viên không điều hành để đảm bảo tính độc lập. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 5 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Tập đoàn Cao su được cổ phần hóa năm 2017 và Nhà nước vẫn nắm giữ 96,77% vốn. Như vậy việc hạ tỷ lệ đề cử như trên sẽ giúp cho các cổ đông nhỏ lẻ được tham gia các hoạt động quản trị của tập đoàn.

Hiện HĐQT tập đoàn này có 7 người đều thuộc về cổ đông Nhà nước. Với việc nâng số lượng thành viên lên 9, nhóm cổ đông nhỏ chiếm 3,23% cổ phần còn lại có cơ hội được giữ 2 ghế trong HĐQT mới.

Theo Huy Lê

guest
0 Bình Luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận

So sánh các bảng liệt kê

So sánh
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x